Заложни къщи ДовериеЛого Заложни къщи Доверие

национален телефон: 0700 10 108
национален телефон: 0700 10 108

Онлайн магазин Заложни къщи Доверие

ЗАЕМИ СРЕЩУ ЗАЛОГ

Заложна къща Доверие предоставя на своите клиенти бързи заеми, обезпечени със залог върху движими вещи. При нас условията за отпускане на залог са лесно разбираеми и достъпни за всеки. Не натоварваме Вашия бърз заем с излишни такси, комисионни и лихви. Дългогодишният ни опит в тази специфична част от финансовата сфера ни дава възможност да прилагаме най-добрите методи за оценяване, а след това и съхраняване на Вашите вещи. Компетентните ни служители определят взаимноудовлетворяващи размери и срокове на предоставяните заеми.

Заложни къщи Доверие отпускат бързи заеми с минимален срок от 1 календарен ден и максимален срок до 30 календарни дни. Заложените вещи се съхраняват в отделно помещение, различно от помещението за работа с клиенти, в отделна опаковка с изписан номер на заложния билет. Осигурени са 24-часови охрана и видеоконтрол за по-голяма сигурност за приетите вещи като залог.

Условията за удовлетворяване от заложените вещи, при невъзможност за погасяване на отпуснатия бърз заем се прилагат еднакво и справедливо за всички клиенти от служителите в нашите офиси. След изтичането на срока, за който е отпуснат заема и след изтичането на гратисен период от 7 работни дни от датата на падежа, заемодателят има право сам да продаде заложената вещ.

Ако задължението за връщане на заетата сума бъде просрочено, ние като заемодател задържаме единствено заложената вещ за период от 7 работни дни след изтичане на падежа, като само съхраняваме вещта, без да имаме право да се разпореждаме с нея. До изтичането на този срок Вие имате право да върнете заетата сума, да изплатите всички начислени до момента лихви и такси и да получите обратно заложената вещ. За срока на просрочие заемателят дължи допълнителна такса в размер на 0,5% от размера на отпуснатия бърз заем за всеки просрочен ден. В случай, че преди изтичането на този срок, бъде постигнато съгласие между нас и заемателя, вещта обезпечаваща бързия заем, може да се съхранява при нас в срок от три седмици след изтичане на срока.

При необходимост от бърз и лесен способ за взимане на заем, направете залог на движима вещ във всеки град чрез офисите на Национална верига заложни къщи Доверие. Ще получите желания бърз заем и една отлична възможност за погасяването му. Възползвайте се от услугите на Заложни къщи Доверие!