Заложни къщи ДовериеЛого Заложни къщи Доверие

национален телефон: 0700 10 108
национален телефон: 0700 10 108

Услуги

Заеми срещу залог

Заложна къща Доверие предоставя на своите клиенти бързи заеми, обезпечени със залог върху движими вещи. При нас условията за отпускане на залог са лесно разбираеми и достъпни за всеки. Не натоварваме Вашия бърз заем с излишни такси, комисионни и лихви. Дългодишният ни опит в тази специфична част от финансовата сфера ни дава възможност да прилагаме най-добрите методи за оценяване, а след това и съхраняване на Вашите вещи. Компетентните ни служители определят взаимноудовлетворяващи размери и срокове на предоставяните заеми.

Национална верига заложни къщи Доверие комбинира предоставянето на бързи потребителски заеми, обезпечени със залог на движими вещи и клиентски-ориентирана философия, чрез която грижата за клиента се издига на много високо ниво. Нашите мениджъри имат огромен опит във финансовата индустрия и конкретно в бързите заеми срещу залог. Позволете ни нашият опит да работи за вас!

Национална верига заложни къщи Доверие е динамична компания, която инвестира в своя човешки ресурс и офисна мрежа в цялата страна, с цел да предложи на клиентите си най-добрия начин за получаване на бърз заем срещу залог.

Мениджърският ни екип вярва, че близостта с потребителите и познаването на техните нужди е ключ към предоставянето на най-добрите условия в отпускането на бързи потребителски заеми.

Гордеем се с това, което правим и начина, по който го правим като поддържаме високи стандарти. Стремим се да бъдем най-добрите и винаги се учим и адаптираме.

Ние разбираме, че всеки, който има нужда от заем, очаква да срещне трудности при отпускането на нужната сума пари. Точно по тази причина се ангажираме да работим с Вас, за да се намерят решения и иновативни начини за справяне в конкретната ситуация.

Целта на Заложни къщи Доверие е, чрез опитния си персонал, да отговорим на всички ваши въпроси и да работим за вас, когато имате нужда от бърз потребителски заем.

Обслужването на клиентите е това, което ни отличава от всички останали. За нас е ясно, че обслужването на клиентите е ключът за успех в бизнеса, особено в конкурентен пазар като финансовите услуги. Ние, от заложни къщи Доверие, вярваме, че ролята на нашите служители, които отговарят за работата с клиенти е от жизненоважно значение. Точно по тази причина, всеки член от нашия персонал минава през индивидуално обучение под ръководството на нашите мениджъри, което Ви гарантира, че вашите вещи ще бъдат оценени от професионалисти като се използват най-добрите методи.

Ние разбираме, че защитата на вашите лични данни е от изключителна важност. Точно по тази причина поемаме ангажимент за неприкосновеност на личните ви данни, като използваме обучен персонал и внедярваме най-новите технологии, за да гарантираме най-високо ниво на обслужване в нашата сфера и защита на личните ви данни.

Заложни къщи Доверие отпускат бързи заеми с минимален срок от 1 календарен ден и максимален срок до 30 календарни дни . Заложените вещи се съхраняват в отделно помещение, ралично от помещението за работа с клиенти, в отделна опаковка с изписан номер на заложния билет. Осигурени са 24-часови охрана и видеоконтрол за по-голяма сигурност за приетите вещи като залог.

Условията за удовлетворяване от заложените вещи, при невъзможност за погасяване на отпуснатия бърз заем се прилагат еднакво и справедливо за всички клиенти от служителите в нашите офиси. След изтичането на срока, за който е отпуснат заема и след изтичането на гратисен период от 7 работни дни от датата на падежа, заемодателят има право сам да продаде заложената вещ.

Ако задължението за връщане на заетата сума бъде просрочено, ние като заемодател задържаме единствено заложената вещ за период от 7 работни дни след изтичане на падежа, като само съхраняваме вещта, без да имаме право да се разпореждаме с нея. До изтичането на този срок Вие имате право да върнете заетата сума, да изплатите всички начислени до момента лихви и такси и да получите обратно заложената вещ. За срока на просрочие заемателят дължи допълнителна такса в размер на 0,5% от размера на отпуснатия бърз заем за всеки просрочен ден. В случай, че преди изтичането на този срок, бъде постигнато съгласие между нас и заемателя, вещта обезпечаваща бързия заем, може да се съхранява при нас в срок от три седмици след изтичане на срока.

При необходимост от бърз и лесен способ за взимане на заем, направете залог на движима вещ във всеки град чрез офисите на Национална верига заложни къщи Доверие. Ще получите желания бърз заем и една отлична възможност за погасяването му. Възползвайте се от услугите на Заложни къщи Доверие!