Заложни къщи ДовериеЛого Заложни къщи Доверие

национален телефон: 0700 10 108
национален телефон: 0700 10 108

Услуги

Оценка и залог на скъпоценни камъни

НОВО! Вече в Заложни къщи Доверие вие можете да получие бърз потребителски заем срещу залог на скъпоценни камъни. Единствено ние разполагаме с двама оценители на скъпоценни камъни, сертифицирани от израелския Институт за изучаване на диамантите, който е една от най-авторитетните организации подготвящи специалисти в областта на хемологията /науката изучаваща скъпоценните камъни/. В института се подготвят специалисти за ювелирната промишленост, които получаватат възможно най-добрата подготовка за оценката на скъпоценни камъни , чиито знания са ценени в международен мащаб.

За да заложите своя скъпоценен камък е необходимо да посетите офис на Заложни къщи Доверие, където в срок от 24 часа, той ще бъде оценен и в зависимост от пазарните цени на международните борси за диаманти към момента на залога ще получите справедлива оценката за вашите ценности.

За повече информация:00359 879 998301